villanybojler ár bojler szerelés ár

Villanybojler szerelő
Budapesten
06 70 234-68-08

Villanybojler javítás árak Új bojler árak szereléssel Gázbojler cseréje villanybojlerra


Hajdú Aquastic

HASZNÁLATI UTMUTATÓ, GÉPKÖNYV


TARTALOMJEGYZÉK

 1. Tartozékok
 2. Működés
 3. Tároló felszerelése
 4. Csatlakozás vízhálózatra
 5. Villamos csatlakozás
 6. Üzembe helyezés
 7. Üzemeltetés és karbantartás
 8. Műszaki adatok
 9. Ábragyűjtemény

KEDVES VÁSÁRLÓ!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Az elektromos bekötést, a vízhálózatra való csatlakozást és az első üzembe-helyezést megfelelő szakemberrel végeztesse ezen útmutató figyelembevételével. Ezt a szerelésre és üzemeltetésre vonatkozó előírást gondosan tanulmányozza át, és a benne foglaltakat pontosan tartsa be. Így az Ön készüléke hosszú időn keresztül megbízhatóan fog üzemelni.

TARTOZÉKOK

A csomagoló dobozon belül az alábbi tartozékok találhatók: 1db használati útmutató

1db jótállási jegy 1db szerviz jegyzék

1db kombinált biztonsági szelep

A készülék átvételekor szíveskedjen ezt ellenőrizni!

MŰKÖDÉS

A zártrendszerű forróvíztároló alkalmas több vízelvételi hely melegvíz-ellátására háztartásokban és intézményekben.

A kapott melegvíz egyaránt alkalmas tisztálkodási és étkezési célokra.

Ivóvíz minőségű a víz, ha megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormány-rendeletben meghatározott határértékeknek. A tárolóban levő víz hőmérséklete az Ön igényének megfelelően (max. 65 ill. 80 ºC-ra) beállítható. A beállított hőmérséklet elérése után a hőmérsékletszabályozó önműködően kikapcsolja a fűtést. Így hosszú időn keresztül melegvíz nyerhető a tárolóból. A belső tartályt körülvevő poliuretán hőszigetelés megakadályozza a víz gyors lehűlését, így hosszú időn keresztül melegvíz nyerhető a tárolóból. A tároló olyan kialakítású, hogy a melegvíz keveredés nélkül távozik.

A belső tartály korrózió ellen védett acél-lemezből készül. Az acéllemezt a speciális tűzzománc bevonat mellett egy aktív anód is védi korrózió ellen.

A tűzzománcozott kivitel agresszív (lágy) vizek esetén is hosszú élettartamot biztosít.

A készülék főbb külső méreteit az 1. ábra tartalmazza.

A TÁROLÓ FELSZERELÉSE / TELEPÍTÉSE

A forróvíztároló felszerelését, víz és elektromos hálózatra történő csatlakoztatását szakembernek kell elvégeznie az IEC 60364 / HD 60364 előírásai szerint.

Felszerelés előtt építész szakemberrel meg kell vizsgáltatni a fal szerkezetét. Az egyes típusoknál az alábbi megoldásokat javasoljuk.

CSATLAKOZÁS A VÍZHÁLÓZATRA

Hideg- és melegvíz vezetéknek a 0,6 MPa hálózati névleges víznyomásra alkalmas acélcső, műanyagcső és vörösrézcső vagy rugalmas csőbekötés egyaránt alkalmazható.

Vörösréz vízvezeték hálózatra történő csatlakoztatáshoz szigetelő közdarabok használata kötelező!

Az egyik közdarabot közvetlenül a tároló melegvízcsövére, a másikat a hidegvízcsőre már előzőleg felszerelt szerelvények és a vörösréz vízhálózat közé kell szerelni. Közdarab nélküli csatlakoztatás esetén nem vállalunk garanciát a tartály menetes csővégeinek korróziója miatti hibákra, valamint felelősséget az e miatti károkért. A közdarab nem tartozék. Rendelhető: 1/2” cikksz.1252122514

A tárolót a vízhálózatra a 2. ábra szerint kell csatlakoztatni.


A termék alkalmazási területe: használati melegvíz-ellátás háztartásokban és intézményekben. A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65°C-ot nem haladhatja meg. A terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt legalább 1 napra használati melegvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a terméket tartalmazó vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatát. A termék alkalmazását követő első hetekben fém és szerves anyag kioldódásra lehet számítani, amely íz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és nagyobb klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserével, átöblítéssel csökkenthető.


A TÁROLÓT A MEGENGEDETT ÜZEMI NYOMÁSNÁL NAGYOBB NYOMÁS ALÁ HELYEZNI ÉLETVESZÉLYES ÉS TILOS!

 1. A kombinált biztonsági szelep a tároló tartozéka. Csatlakozása a forróvíztárolóhoz és a vízhálózathoz Rp1/2 belső menetű.

  A szelepet KÖZVETLENÜL a tároló elé a hidegvíz vezetékbe kell szerelni, a nyíllal jelölt áramlási irány betartásával. A szelep beépítése előtt a hidegvízvezetéket alaposan át kell öblíteni, hogy az esetleges szennyeződésből eredő károsodást elkerüljék.

  A kifolyó csonk függőlegesen lefelé kerüljön és a lefúvató gomb hozzáférhető legyen. A vízáramlás sorrendjében magában foglalja a visszacsapó szelepet és a biztonsági szelepet, valamint a kifolyó csövet, amit nyitva kell hagyni a légtér felé!

 2. Ha a hálózati víznyomás időlegesen is meghaladja a 0,6 MPa értéket, a forróvíztároló elé nyomáscsökkentő szelepet kell beépíteni. Ennek beszerzéséről és felszereltetéséről a fogyasztónak kell gondoskodni.

  A nyomáscsökkentő szelepet a kombinált szelep elé kell szerelni.
 3. A tárolóra tetszőleges számú leágazás és keverő csaptelep kapcsolható. A melegvíznek a csaptelepen keresztül történő visszaáramlását – a vízhálózat felé –visszacsapó szelep akadályozza meg. (A forróvíztárolónak nem tartozéka).

 4. Az elzáró szeleppel a tároló lekapcsolható a vízhálózatról.


VILLAMOS CSATLAKOZÁS

 1. A tárolót csak állandó jellegű csatlakozással szabad a villamos hálózatra bekötni. Fali dugaszoló alkalmazása tilos!

 2. A hálózati áramot minden pólust megszakító kapcsolón keresztül szabad a tárolóhoz vezetni, aminek a nyitott érintkezői közötti távolság legalább 3 mm.

 3. Szükséges hálózati csatlakozó vezeték keresztmetszet: 1,5 mm2 – 2,5 mm2 az adattáblán feltüntetett teljesítménytől függően.

  A hálózatra való csatlakozásra alkalmas kábelek:

  Megfelelő típus: Alternatív típus:

  H0 5 VVK (H0 5VVF) H0 5 RRK (H0 5RRF) H0 5 VVK (H0 5VVH)

  Védőcsöves csatlakozás nem alkalmazható!

 4. A csatlakozó vezetéket a hőmérsékletszabályozó/korlátozó csavaros csatlakozó pontjaira kell bekötni.

 5. A két bilincs fél közé kell helyezni a csatlakozó vezetéket, majd a rögzítő csavarokkal a köpenyfenékhez kell rögzíteni.

 6. A forróvíztárolót védőföldelés nélkül üzemeltetni tilos! A védőföldelés feleljen meg az IEC 60364 előírásainak.

ÜZEMBE HELYEZÉS

A felszerelés után a tároló üzembe helyezhető. Az első felfűtésnél szakemberrel ellenőriztesse a helyes működést.

 1. Nyissa ki az elzáró szelepet (2. ábra 1-es tétel) és a melegvízcsapot, azonban a hidegvízcsap zárva legyen. A beáramló víz megtölti a tárolót. A vizet a készülék átöblítése céljából néhány percig folyassa, majd zárja el.

 2. A készüléket kapcsolja az elektromos hálózatra a főkapcsoló segítségével. A hőmérsékletszabályozó gombját állítsa a kívánt hőmérsékletre. A fűtés időtartama alatt a jelzőlámpa világít.

 3. Felfűtési idő alatt a kombinált biztonsági szelep kifolyócsövén a táguló víz csöpöghet, ezt a csövet nyitva kell hagyni a légtér felé.
 4. A felfűtési idő végén, amikor a víz felmelegszik a beállított hőmérsékletre a szabályozó kikapcsol. Kb. a víz 15%-ának kieresztése után a szabályozónak önműködően vissza kell kapcsolnia. Amennyiben nem kapcsolja be a fűtést, szerelőt kell hívni.

ÜZEMELTETÉS ÉS KARBANTARTÁS

Ha a tároló belsejéből vízszivárgást vagy egyéb rendellenességet észlel, azonnal kapcsolja le a víz- és villamoshálózatról, az elzáró szelep és a főkapcsoló segítségével.


Tisztítás

A tisztítási, ill. fertőtlenítési utasítást (beleértve az alkalmas fertőtlenítőszer megnevezését is) a gyártónak, ill. forgalmazónak egyértelműen a vásárló tudomására kell hoznia! A termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek bejelentésére/nyilvántartásba vételére vonatkozóan a 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletben, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzcsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtak a mérvadóak.

 1. Kombinált biztonsági szelep

  A tároló lehűlt állapotában a biztonsági szelep lefúvató gombjának a nyíl irányában való elfordításával legalább kéthavonként fúvassa le a szelepet. Ezáltal megtisztul a szelepülék a rárakódott homokszemcséktől és megakadályozza a leragadást. Amennyiben a csepegés nem szűnne meg a fűtés kikapcsolása után sem, a készüléket szerelővel meg kell vizsgáltatni, egyben javasoljuk évenkénti felülvizsgálatát.

 2. Hőmérséklet szabályozó és korlátozó (egybeépített)

  A forróvíztárolóban levő víz hőmérséklete a forgatógomb segítségével kívülről fokozatmentesen szabályozható.

  A forgatógombot az óramutató járásával egyező irányban ütközésig elforgatva a szabályozó nulla állásban van.

  Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva a szabályozó gombot, a kívánt hőmérséklet egyre magasabbra állítható. 4. ábra.

  A korlátozó a szabályozó meghibásodása esetén a fűtés áramkörének megszakításával megvédi a forróvíztárolót a káros túlfűtéstől.

  A korlátozó újbóli bekapcsolását csak szakember végezheti, a túlfűtés okának elhárítása után!


 3. Fűtőtest

  Meghibásodás esetén kicserélése a villamos és elektromos hálózatról lekapcsolt és víztelenített tároló, zárófedél csavarjainak kicsavarásával lehetséges.

  A javítást csak szakember végezheti.

  7.4. Aktív anód

  A forróvíztároló kiegészítőleg aktív anóddal van védve a korrózióval szemben. Az aktív anód élettartama a víz és üzemi viszonyoktól függ. A vízkő eltávolítására időszakonként végrehajtott karbantartási intézkedéseknél, de legalább kétévenként felül kell vizsgálni az anód állapotát.

  Az ismételt ellenőrzés időpontját a szerelő határozza meg. Ha az anód átmérője akár egy helyen is 10 mm-re csökken, az anódot ki kell cserélni.

  A cserét csak szerződött szakszerviz végezheti (lásd jótállási jegy!).

  Az aktív anód cseréje után a földelését az eredeti állapotnak megfelelően kell visszaállítani. Rendkívül fontos az aktív anód és a földelő csavar közötti jó fémes kontaktus.


  HA A FENTIEK BETARTÁSÁT ELMULASZTJA, ÉS EBBŐL EREDŐEN A KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGI ÉS HASZNÁLATI TULAJDONSÁGAI KÁROSODNAK, ÖN ELVESZÍTI A JÓTÁLLÁSI ÉS SZAVATOSSÁGI JOGAIT.

   1. Vízkő eltávolítása

    A víz minőségétől függően a fűtőtestre, valamint a tartályra vízkő rakódik le. A fűtőtestre rakódott vízkőréteg növeli a fűtőtest meghibásodásának valószínűségét, ezért letisztítása kétévenként szükséges.

    A vízkő eltávolítása karbantartásnak minősül, nem tartozik a jótállási tevékenységek közé.

    Az elektromos szerelvények megbontása miatt a hőmérséklet szabályozó/korlátozó, a fűtőtest és az elektromos csatlakozások felülvizsgálatát ezzel egyidejűleg el kell végezni.

    A FELÜLVIZSGÁLATOT CSAK SZAKSZERVIZ VÉGEZHETI!

    A belső tartály tisztításának szükségességét, a szerelt zárófedél kiszerelésénél kell megvizsgálni. A tisztításnál ügyeljünk arra, hogy a védőbevonat meg ne sérüljön. A tisztítást mechanikai úton végezzük, egyéb tisztítási, ill. fertőtlenítési eljárás nem szükséges.

   2. Vízleeresztés

    A tároló leürítése a kombinált biztonsági szelep lefúvató gombjának a nyíl irányában történő elfordításával a kifolyócsövön keresztül történhet. Leürítés előtt a vízhálózati elzáró szelepet, valamint a hidegvíz-csapot el kell zárni, a melegvízcsap azonban a vízleeresztés időtartama alatt nyitva legyen.

   3. Fagymentesítés

  A készülék üzemen kívül helyezése (téli árammentesítés) esetén – fagy-mentesítése - csak a tároló teljes leürítésével biztosítható!

  Ismételt üzembe helyezés esetén, mielőtt elektromos hálózatra kapcsolja a készüléket gondoskodjon a vízzel való feltöltésről!

MŰSZAKI ADATOK

MINŐSÉGTANUSÍTÁS


TÍPUS

AQ30

AQ50

AQ80

AQ100

AQ120

AQ150

AQ200

Megnevezés

Zártrendszerű forróvíztároló

Elhelyezés

Fali függőleges

Térfogat (l)

30

50

80

100

120

150

200

Feszültség (V)

230~

Fűtőteljesítmény (W)

1800

2400

Áramfelvétel (A)

10

16

Felfűtési idő 15ºC-ról 65ºC-ra (h)


1,0


1,8


2,8


3,5


4,2


5,3


5,3

Készenlétei energia felhasználás
65ºC-on (Wh/24h)


0,83


0,933


1,42


1,51


1,98


2,38


2,75

Vízcsatlakozás

G1/2

Tömeg üresen (kg)

16,2

19,7

25,05

28,5

31,9

39,04

48,45

Névleges üzemi nyomás (MPa)

0,6

Biztonsági szelep legnagyobb
nyitónyomása (MPa)


0,7

Beépített biztonsági

szabályzó elemek

Egybeépített hőmérsékletszabályozó /
korlátozó, kombinált biztonsági szelep

Egyéb védelem

Aktív anódos korrózióvédelem

Alkalmazható érintésvédelem: I. érintésvédelmi osztály. Az MSZ 2364 szerinti védőföldeléssel ellátott hálózatra csatlakoztatható. A termékre vonatkozó fontosabb előírások: EN 60335-1, EN 60335-2-21.

Raktározási és szállítási követelmények: EN 60721-3


Ha villanybojler javítására, vízkőtelenítésére vagy cseréjére van szüksége akkor az árainkról ide kattintva találhat bővebb információt vagy hívjon.

06 70 234-68-08

Szabó Ferenc
villanybojler szerelő
tel.:
e-mail:
adószám:
59402703-1-43

Bojler szerelő értékelése
4.6 / 5 (19 szavazat)


Bojler javítás árak A bojler vízkőtelenítéséről