villanybojler ár bojler szerelés ár

Villanybojler szerelő
Budapesten
06 70 234-68-08

Villanybojler javítás árak Új bojler árak szereléssel Gázbojler cseréje villanybojlerra


ARISTON Lydos Plus

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

Ariston Lydos Wifi kezelőfelület

Újraindítás / diagnosztika

„Hővel Történő Fertőtlenítési Ciklus” funkció (legionella ellen)

Az antibakteriális funkciót a felhasználói vagy a telepítő menüből lehet aktiválni/deaktiválni . Ha aktív, a kijelzőn megjelenik az ikon (a fenti ábrán a 11-es ikon). Az antibakteriális funkció felmelegíti a vizet, hogy megakadályozza a baktériumok elszaporodását a belső tartályban. Az antibakteriális ciklust bekapcsoláskor (kisütött szuperkondenzátor mellett) el kell végezni, vagy nagyjából 30 nappal azt követően (az NFC paramétereinek beállításai szerint), hogy a baktériumszint utoljára megfelelő volt. Ez akkor fordul elő, ha a víz átlagos hőmérséklete egy adott időtartamban magasabb volt egy beállított értéknél (a gyári beállítás az NFC től függ, és a telepítő menüből módosítható, de az antibakteriális ciklus általában 65 °C-on fut le, hogy a hőmérséklet 1 órán keresztül biztosan magasabb legyen 60 °C-nál). Amíg az antibakteriális ciklus fut, a központi kijelzőüzenettel felváltva az „Antb” felirat látható.

Hőmérséklet-szabályozás és a készülék funkcióinak bekapcsolása

A fenti ábrán látható, felhasználói interfésszel ellátott modellek esetén:

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a gombot (A).

A kijelzőn megjelenő hőmérséklet alapján állítsa be a kívánt hőmérsékletet a „+” és „-” gombokkal (3. ábra).

Áramkimaradás esetén vagy amennyiben a készüléket a gombbal (A) kikapcsolja, a rendszer emlékezni fog a legutoljára beállított hőmérsékletre.

A melegítési fázist enyhe, a vízmelegítésre jellemző zaj kísérheti.

A begyújtáskor kigyulladó lámpa a fűtési fázis alatt égve marad.

ECO funkció

Az Eco funkció az ECO gomb megnyomásával kapcsolható ki és be. Az ikon megjelenik, ha a funkció aktív.
Az Eco funkció a felhasználó szokásainak megfelelően készít meleg vizet. Ezért az első hét során a készülék elmenti, mennyi vizet használtak, és mely időszakokban. Az ezt követő hetekben a korábbi értékeknek megfelelően melegíti fel a vizet.
A funkció alapállapotba állításához és új betanulási fázis megkezdéséhez nyomja 3 másodpercig az ECO gombot (az ECO LED villogni kezd). Ha megnyomja a PLUSZ vagy MÍNUSZ gombot, amikor az Eco funkció aktív, a funkció kikapcsol. Ha megnyomja a SET gombot, az „Eco” felirat megjelenik a központi kijelzőn (3. ábra).
Az Eco nem aktiválható programozott üzemmódokban.

ÓRABEÁLLÍTÁS

Bekapcsolás, áramkimaradás vagy hosszabb (legalább 2 órás) áramszünet után a rendszer megkéri, hogy állítsa be az órát, amire a programozott üzemmódhoz szükség van: „00.00” villog. A +/- gombokkal beállíthatja az órákat, amit a SET gombbal fogadhat el, amely után beállíthatja a perceket. Az idő megjelenítéséhez tartsa nyomva 3 másodpercig a SET gombot.

PROGRAMOZOTT ÜZEMMÓD

A felhasználó két programozott üzemmódot állíthat be (P1 és P2) egyszerre, vagy külön.

A MODE (üzemmód) gomb megnyomásával választhatóak ki (annyiszor nyomja meg, hogy az ikon megjelenjen).
Ha a P1 vagy P2 üzemmódot választja, beállíthatja a vízhasználatot úgy, hogy a +/- gombokkal beállítja a hőmérsékletet, a SET gombbal jóváhagyja, majd a +/- gombbal kiválasztja az időt (30 perces lépésekben), majd a RESET gombbal jóváhagyja azt.
Ha a P1 + P2 módot választja, beállíthatja mindkét kimenetet: először a P-1et, majd a P-2t.

A Programozott üzemmód célja, hogy a vizet a kiválasztott időben a kiválasztott hőmérsékletre melegítse, melyhez figyelembe veszi a melegítés sebességét és a tartály aktuális hőmérsékletét. Az üzemmód megbecsüli, mennyi idő szükséges ahhoz, hogy elérje a kívánt hőmérsékletet a kívánt időre. A beállított időszakon kívül a rendszer legalább a fagyvédelmi hőmérsékletet tartja.

Célérték hőmérséklet beállítása

A + vagy - gombokkal kiválaszthatja a célhőmérsékletet (melyet a hőmérséklet LED-ek mutatnak, miközben a többi LED nem világít).
A gomb minden egyes megnyomásával 10 fokkal nő vagy csökken a hőmérséklet.
Ha 5 másodpercig nem nyom meg egy gombot sem, a célérték elfogadásra és mentésre kerül.
A kívánt célértékhez tartozó zuhanyzók száma megjelenik a beállítás közben.
A kiválasztott célértéket a SET gombbal jelenítheti meg.

LETILTÁS

Kétféle letiltás lehetséges:

HÁTRALÉVŐ IDŐ

A kiválasztott célértékekhez tartozó hátralévő időt a + és - gombok együttes megnyomásával jelenítheti meg. A központi kijelzőn megjelenik az „órák:percek” száma. Ha a hátralévő idő 0, a központi kijelzőn „-” jelenik meg.

ZUHANYZÓK SZÁMA

A felül lévő ikonok jelzik, mely zuhanyzókhoz tartozik a beállított hőmérséklet, tehát:

Az adott hőmérsékleti beállításhoz tartozó zuhanyzók száma az alábbiak szerint számítható ki: Szám = 4186 * térfogat * (hőm. - 1,4 * 3600000( / )10) Ez a szám csak kicsivel lehet több vagy kevesebb, hogy az ikonok nem villogjanak.

VAKÁCIÓ ÜZEMMÓD

Az üzemmód kiválasztásához nyomja meg annyiszor a MODE (üzemmód) gombot, hogy megjelenjen a megfelelő ikon (a fenti rajzon a 8-as ikon napernyővel). Ehhez az üzemmódhoz meg kell adnia a vakáció üzemmód hosszát napokban, mely időtartam végén a funkció kikapcsol, és a rendszer visszaáll az azt megelőző üzemmódra.

A vakáció hátralévő napjait a központi képernyőfelirat jelzi, amikor az üzemmód aktív. A +/- gombok megnyomásával előrébb vagy hátrébb tolhatja a vakáció üzemmód kikapcsolását.

A fagyvédelem a vakáció alatt is aktív (T-flex esetén a beállított teljesítményen).

Ha az antibakteriális ciklus aktív, amikor a vakáció üzemmódot bekapcsolja, az antibakteriális ciklusnak folytatódnia kell.

FONTOS TUDNIVALÓK (felhasználónak)

A berendezés bármilyen tisztítási műveletének megkezdése előtt ellenőrizze, hogy kikapcsolta-e a berendezést a külső kapcsolóval (OFF). Ne használjon rovarirtót, oldószereket vagy olyan agresszív tisztítószereket, amelyek károsíthatják a festetlen vagy műanyagból készült alkatrészeket.

Amennyiben a kimeneti víz hideg, ellenőrizze az alábbiakat:

Ha a csapból gőz távozik:

Áramtalanítsa a berendezést, és lépjen kapcsolatba a szakszervízzel.

Nem elégséges meleg víz mennyiség esetén ellenőrizze:

Víz szivárgása a nyomásbiztonsági berendezésből:

A csöpögés a nyomásbiztonsági berendezésből a fűtési fázis során normális.Amennyiben el szeretné kerülni a csöpögést, telepítsen egy tágulási tartályt az előremenő rendszerre.
Amennyiben a csöpögés a nem fűtési időben is folytatódik, ellenőriztesse:

Figyelem: A berendezés ürítő nyílását soha ne tömítse el.

Rendszeres karbantartás

A készülék megfelelő teljesítményének szinten tartása érdekében átlagosan kétévente érdemes eltávolítani a vízkövet az ellenállásról (nagyon kemény víz esetén a vízkő eltávolítását gyakrabban meg kell ismételni).

A magnézium anódot kétévente ki kell cserélni, máskülönben a garancia érvényét veszti. Agresszív vagy magas klórtartalmú víz használata esetén az anód állapotát évente kötelező ellenőrizni.

HA A PROBLÉMA FENNÁLL, SEMMI ESETRE SE PRÓBÁLJA MEG JAVÍTANI A BERENDEZÉST, HANEM FORDULJON MINDEN ESETBEN SZAKEMBERHEZ.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

 1. Olvassa el figyelmesen a kézikönyv előírásait és figyelmeztetéseit, mivel a biztonságos telepítésre, felhasználásra és karbantartásra vonatkozóan fontos információkat tartalmaz.
  A kézikönyv a termék lényeges szerves része. A berendezéshez kell mellékelni új tulajdonosnak vagy felhasználónak történő átadás esetén és/vagy más létesítményre történő átszállítás esetén is.
 2. A gyártó nem vonható felelősségre a nem megfelelő, hibás vagy ésszerűtlen használatból illetve a jelen kézikönyvben foglalt előírások megszegéséből eredő károkért illetve személyi sérülésekért.
 3. A készülék beszerelését és karbantartását csak megfelelő ismeretekkel rendelkező szakemberek végezhetik el. Kizárólag eredeti cserealkatrészek használhatók. A fentiek figyelmen kívül hagyása veszélyezteti a biztonságot, és érvényteleníti a gyártó mindennemű felelősségét.
 4. A csomagolás anyagai (tűzőkapcsok, műanyag zacskók, polisztirol hablemezek, stb.) nem kerülhetnek gyermekek kezébe, mivel ezek veszélyforrások.
 5. A berendezést nyolc éven aluli gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, vagy tapasztalat vagy szükséges ismeret hiányában lévő személyek, csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha a berendezés használatára vagy a berendezéssel kapcsolatos veszélyek megértésére vonatkozóan utasításokkal lettek ellátva. Gyermekek a berendezéssel nem játszhatnak. A felhasználó által elvégzendő tisztítást és karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
 6. Tilos a berendezést mezítláb vagy nedves testrésszel érinteni.
 7. Használat előtt illetve a rendes vagy rendkívüli karbantartást követően töltse fel vízzel a berendezés tartályát, majd végezze el a teljes ürítési műveletet is, a visszamaradó esetleges szennyeződések eltávolításához.
 8. Amennyiben a berendezés villamos tápkábellel van felszerelve, ha a kábel segítségre szorul, forduljon az ügyfélközponthoz vagy szakemberhez.
 9. A berendezés bemenő ági vízvezetékére kötelező egy a hatályos nemzeti előírásoknak megfelelő biztonsági szelepet csatlakoztatni. Azokban az országokban, amelyek bevezették az EN 1487 szabványt, a biztonsági egység maximum nyomásértéke 0,7 MPa lehet, és a biztonsági berendezésre legalább egy elzárócsapot, egy vissza-
  csapó szelepet, egy biztonsági szelepet és egy hidraulikus terhelést megszakító elemet kell felszerelni.
 10. A túlnyomás ellen felszerelt biztonsági elemet (szelepet vagy biztonsági egységet) módosítani tilos. A elemet rendszeresen működtetni kell annak ellenőrzéséhez, hogy nincs-e beragadva, valamint így eltávolíthatók az esetleges vízkőlerakódások is.
 11. Ha a túlnyomás ellen védő biztonsági berendezésből a vízmelegítési szakaszban víz szivárog, az normális jelenség. Ezért az ürítő nyílást mindig nyitva kell hagyni, és egy folyamatosan lejtő csőhöz kell csatlakoztatni, és egy jégmentes helyre kell elvezetni.
 12. Ha a berendezést hosszabb ideig nem használja, és a berendezés egy fagynak kitett helyiségbe van felszerelve, válassza le az elektromos hálózatról.
 13. Az 50° feletti víz adagolása a használt csapokhoz azonnali súlyos sérülést okozhat. Gyermekek, fogyatékkal élők és idősek fokozottabban ki vannak téve ennek a veszélynek. Éppen ezért javasoljuk hőkeverő termosztát szelep használatát a berendezés piros körrel jelzett vízkimeneti csövére erősítve.
 14. A berendezéshez ne érjen és ne legyen a közelében gyúlékony anyag.
 15. Ne álljon a készülék alá, és ne helyezzen oda semmilyen olyan tárgyat, amely az esetleges vízszivárgástól károsodhat.

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK

A műszaki jellemzőkre vonatkozóan tanulmányozza az adattáblán lévő adatokat (a víz bevezető és víz kivezető csövek mellett lévő címke).

1. Táblázat - Termék Információk

Termékskála

50

80

100

Súly (kg)

17

22

26

Telepítés

Függőleges

Függőleges

Függőleges

Modell

Tanulmányozza az adattáblát

SMART

X

X

X

Qelec (kWh)

6,893

7,323

7,455

Qelec, week, smart (kWh)

24,558

25,435

26,002

Qelec, week (kWh)

29,678

32,942

33,778

Terhelési profil

M

M

M

Lwa

15 dB

wh

40,0%

40,0%

40,0%

V40 (L)

65

92

130

Kapacitás (l)

49

75

95

Az energia adatok és a Termék Adattáblán lévő további adatok (A Melléklet, mely szerves része a kézikönyvnek) meghatározása a 812/2013 éa 814/2013 EZ Irányelvek alapján történt.

A címke és megfelelő adattábla nélküli termékek vízmelegítő és napelemes berendezések együttesének esetében a 812/2013 szabályozás szerint nem alkalmazhatók ezeknek az együtteseknek a gyártásakor.

A készülék egy olyan smart funkcióval is rendelkezik, amely a fogyasztást a felhasználói igényeknek megfelelően alakítja. A megfelelő használat esetén, a készülék napi fogyasztása ”Qelec*(Qelec,week,smart/Qelec,week)” kisebb, mint egy smart funkcióval nem rendelkező egyenértékű készüléké”.

Ez a berendezés megfelel az IEC 60335-1; IEC 60335-2-21 nemzetközi elektromos biztonsági szabványoknak. A gépen elhelyezett CE jelölés tanúsítja az alábbi közösségi irányelveknek való megfelelőséget, mely megfelel a lényegi követelményeknek:

Ez a termék megfelel a REACH (Kémiai anyagok Regisztrációja, Kifejlesztése, Autorizációja és Restrikciója) szabályozásnak.

A jelzett adatok és jellemzők nem kötelezik a Gyártó céget. A Gyártó cég fenntartja a jogot a szükségesnek tartott módosítások módosítások vagy csere elvégzésére előzetes értesítés nélkül.

Ez a termék megfelel az irányelv WEEE 2012/19/EU.

Az áthúzott szemeteskonténer a berendezésen vagy a csomagoláson azt jelzi, hogy a terméket élettartama végén más hulladékoktól elkülönülten kell gyűjteni. A felhasználó éppen ezért köteles a berendezést élettartam végén az elektrotechnikai és elektronikus hulladékok megfelelő szelektív gyűjtőközpontjába szállítani.

Egyéb lehetőségként a berendezés átadható ártalmatlanításra a viszonteladónak, egy másik, ugyanolyan típusú új berendezés vásárlásakor. A legalább 400 m2 értékesítési területtel rendelkező elektronikus termékek viszonteladójánál, lehetőség van térítésmentesen, vásárlási kötelezettség nélkül a 25 cm-nél kisebb átmérőjű elektronikus termékek ártalmatlanítására. Az újrahasznosításra, kezelésre és környezetkímélő ártalmatlanításra küldött berendezés újabb indításához szükséges megfelelő szelektív gyűjtésnek szerepe van a környezetet és az egészséget érő negatív hatások kiküszöbölésében, valamint elősegíti a berendezést alkotó anyagok újbóli alkalmazását és/vagy újrahasznosítását.


Ha villanybojler javítására, vízkőtelenítésére vagy cseréjére van szüksége akkor az árainkról ide kattintva találhat bővebb információt vagy hívjon.

06 70 234-68-08

Szabó Ferenc
villanybojler szerelő
tel.:
e-mail:
adószám:
59402703-1-43

Bojler szerelő értékelése
4.6 / 5 (19 szavazat)


Bojler javítás árak A bojler vízkőtelenítéséről