villanybojler ár bojler szerelés ár

Villanybojler szerelő
Budapesten
06 70 234-68-08

Villanybojler javítás árak Új bojler árak szereléssel Gázbojler cseréje villanybojlerra


ARISTON Lydos WIFI 80V

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

Ariston Lydos Wifi kezelőfelület

Újraindítás / diagnosztika

„Hővel Történő Fertőtlenítési Ciklus” funkció (legionella ellen)

Az antibakteriális funkció aktiváláshoz tartsa nyomva 3 másodpercig a MODE gombot. Minden hőmérséklet LED kikapcsol az aktiválás során, kivéve a 60° LED-eket, amelyek villognak. Ugyanígy, mindenhőmérséklet LED kikapcsol a deaktiválás során, kivéve a 40° LED-et, amely villog.
Az antibakteriális funkció felmelegíti a vizet, hogy megakadályozza a baktériumok elszaporodását a belső tartályban.
Az antibakteriális funkció a gép bekapcsolásakor fut le (kisütött kondenzátor mellett), vagy nagyjából 30 nappal azt követően (az NFC paramétereinek beállításai szerint), hogy a baktériumszint utoljára megfelelő volt: ez akkor fordul elő, ha a víz átlagos hőmérséklete egy adott időtartamban magasabb volt a beállított antibakteriális értéknél (ez az NFC-től függ, de az antibakteriális ciklus általában 65 °C-on fut le, hogy a hőmérséklet 1 órán keresztül biztosan magasabb legyen 60 °C-nál).

Hőmérséklet-szabályozás és a készülék funkcióinak bekapcsolása

A fenti ábrán látható, felhasználói interfésszel ellátott modellek esetén:

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a gombot (A). A MODE gomb megnyomásával állítsa be a kívánt hőmérsékletet 40 °C és 80 °C közé.

A melegítési fázisban a víz által elért hőmérséklethez tartozó lámpák (1-5) állandó fénnyel kezdenek világítani; míg a a beállított hőmérsékletig még hátralévő lámpák folyamatosan villogni fognak.

Amennyiben a hőmérséklet lecsökken – például vízhasználatot követően – a melegítés automatikusan újra bekapcsol, a lámpák pedig – köztük az utolsó, állandó fénnyel világító és a beállított hőmérséklethez tartozó lámpa – folyamatosan villogni kezdenek.

A készülék első bekapcsolásakor állítsa a hőmérsékletet 70°C-ra.

Áramkimaradás esetén vagy amennyiben a készüléket a gombbal (A) kikapcsolja, a rendszer emlékezni fog a legutoljára beállított hőmérsékletre.

A melegítési fázist enyhe, a vízmelegítésre jellemző zaj kísérheti.

A begyújtáskor kigyulladó lámpa a fűtési fázis alatt égve marad.

ECO funkció

Az Eco funkcióaktiválásához tartsa nyomva a MODE gombot, amíg az ECO LED világítani nem kezd. Az Eco funkció a felhasználó szokásainak megfelelően készít meleg vizet. Ezért az első hét során a készülék elmenti, mennyi vizet használtak, és mely időszakokban. Az ezt követő hetekben a korábbi értékeknek megfelelően melegíti fel a vizet. A funkció alapállapotba állításához és új betanulási fázis megkezdéséhez ki kell választani a megfelelő parancsot az alkalmazással (az Eco LED villogni kezd).

Ha a MODE gombot az Eco funkció használata közben megnyomja, a funkció kikapcsol.

HETI PROGRAM funkció

A heti program funkció csak az alkalmazáson keresztül aktiválható. A készüléken lévő MODE LED világít, ha ki van választva.

Két különböző időponthoz két különböző hőmérséklet állítható be a hét minden napjára: a készülék kiszámítja a felfűtési sebességet a hőmérséklettől függően, a legjobb időpontot a fűtés megkezdéséhez, hogy a kívánt időre elérje a beállított értéket.

Nyomja meg a MODE gombot a funkció kikapcsolásához.

Célérték hőmérséklet beállítása

A MODE gombbal kiválaszthatja a célhőmérsékletet (melyet a hőmérséklet LED-ek mutatnak, miközben a többi LED nem világít). A gomb minden egyes megnyomásával 20 fokkal nő vagy csökken a hőmérséklet. Ha 5 másodpercig nem nyom meg egy gombot sem, a célérték elfogadásra és mentésre kerül.

LETILTÁS

Kétféle letiltás lehetséges:

WIFI

A WiFi modult a megfelelő kapcsoló megnyomásával kapcsolhatja ki/be: ha a WiFi csatlakozik és megfelelően működik, a megfelelő LED folyamatosan világít, ha a WiFi hibát észlel (kommunikációs hiba) a WiFi LED nem világít.

Készenléti állapotban (a WiFi be van kapcsolva, de nincs beállítva), a WiFi LED normál villogással jelez, ekkor a WiFi gombot 5 másodpercig nyomva kell tartani, hogy AP (hozzáférési pont) üzemmódba kapcsolja: a modul legfeljebb 10 percig AP üzemmódban marad (vagy 25 másodpercig, ha nem megfelelően kapcsolt AP üzemmódba, mely esetben visszatér az előző állapotba). Ezt az állapotot a WiFi LED gyors villogása jelzi.

Az átmeneti időszakban a LED kétszer gyorsan felvillan, majd rövid szünetet tart (és így tovább).

Tartsa nyomva 10 másodpercig egyszerre a MODE és WIFI gombokat, hogy alapállapotba állítsa a WiFi konfigurációt.

 • MEGJEGYZÉS: az AP parancsot és a szoftveres visszaállítás parancsot csak akkor használja, ha a WiFi be van kapcsolva, és nincs kommunikációs hiba.
 • MEGJEGYZÉS: az AP parancs után a WiFi gombot 25 másodpercre deaktiválni kell.
 • A WiFi funkcióról és a hozzá tartozó applikációról bővebb információt itt talál: Aqua Ariston Net

  FONTOS TUDNIVALÓK (felhasználónak)

  A berendezés bármilyen tisztítási műveletének megkezdése előtt ellenőrizze, hogy kikapcsolta-e a berendezést a külső kapcsolóval (OFF). Ne használjon rovarirtót, oldószereket vagy olyan agresszív tisztítószereket, amelyek károsíthatják a festetlen vagy műanyagból készült alkatrészeket.

  Amennyiben a kimeneti víz hideg, ellenőrizze az alábbiakat:

  Ha a csapból gőz távozik:

  Áramtalanítsa a berendezést, és lépjen kapcsolatba a szakszervízzel.

  Nem elégséges meleg víz mennyiség esetén ellenőrizze:

  Víz szivárgása a nyomásbiztonsági berendezésből:

  A csöpögés a nyomásbiztonsági berendezésből a fűtési fázis során normális.Amennyiben el szeretné kerülni a csöpögést, telepítsen egy tágulási tartályt az előremenő rendszerre.
  Amennyiben a csöpögés a nem fűtési időben is folytatódik, ellenőriztesse:

  Figyelem: A berendezés ürítő nyílását soha ne tömítse el.

  Rendszeres karbantartás

  A készülék megfelelő teljesítményének szinten tartása érdekében átlagosan kétévente érdemes eltávolítani a vízkövet az ellenállásról (nagyon kemény víz esetén a vízkő eltávolítását gyakrabban meg kell ismételni).

  A magnézium anódot kétévente ki kell cserélni, máskülönben a garancia érvényét veszti. Agresszív vagy magas klórtartalmú víz használata esetén az anód állapotát évente kötelező ellenőrizni.

  HA A PROBLÉMA FENNÁLL, SEMMI ESETRE SE PRÓBÁLJA MEG JAVÍTANI A BERENDEZÉST, HANEM FORDULJON MINDEN ESETBEN SZAKEMBERHEZ.

  ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

  1. Olvassa el figyelmesen a kézikönyv előírásait és figyelmeztetéseit, mivel a biztonságos telepítésre, felhasználásra és karbantartásra vonatkozóan fontos információkat tartalmaz.
   A kézikönyv a termék lényeges szerves része. A berendezéshez kell mellékelni új tulajdonosnak vagy felhasználónak történő átadás esetén és/vagy más létesítményre történő átszállítás esetén is.
  2. A gyártó nem vonható felelősségre a nem megfelelő, hibás vagy ésszerűtlen használatból illetve a jelen kézikönyvben foglalt előírások megszegéséből eredő károkért illetve személyi sérülésekért.
  3. A készülék beszerelését és karbantartását csak megfelelő ismeretekkel rendelkező szakemberek végezhetik el. Kizárólag eredeti cserealkatrészek használhatók. A fentiek figyelmen kívül hagyása veszélyezteti a biztonságot, és érvényteleníti a gyártó mindennemű felelősségét.
  4. A csomagolás anyagai (tűzőkapcsok, műanyag zacskók, polisztirol hablemezek, stb.) nem kerülhetnek gyermekek kezébe, mivel ezek veszélyforrások.
  5. A berendezést nyolc éven aluli gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, vagy tapasztalat vagy szükséges ismeret hiányában lévő személyek, csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha a berendezés használatára vagy a berendezéssel kapcsolatos veszélyek megértésére vonatkozóan utasításokkal lettek ellátva. Gyermekek a berendezéssel nem játszhatnak. A felhasználó által elvégzendő tisztítást és karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
  6. Tilos a berendezést mezítláb vagy nedves testrésszel érinteni.
  7. Használat előtt illetve a rendes vagy rendkívüli karbantartást követően töltse fel vízzel a berendezés tartályát, majd végezze el a teljes ürítési műveletet is, a visszamaradó esetleges szennyeződések eltávolításához.
  8. Amennyiben a berendezés villamos tápkábellel van felszerelve, ha a kábel segítségre szorul, forduljon az ügyfélközponthoz vagy szakemberhez.
  9. A berendezés bemenő ági vízvezetékére kötelező egy a hatályos nemzeti előírásoknak megfelelő biztonsági szelepet csatlakoztatni. Azokban az országokban, amelyek bevezették az EN 1487 szabványt, a biztonsági egység maximum nyomásértéke 0,7 MPa lehet, és a biztonsági berendezésre legalább egy elzárócsapot, egy vissza-
   csapó szelepet, egy biztonsági szelepet és egy hidraulikus terhelést megszakító elemet kell felszerelni.
  10. A túlnyomás ellen felszerelt biztonsági elemet (szelepet vagy biztonsági egységet) módosítani tilos. A elemet rendszeresen működtetni kell annak ellenőrzéséhez, hogy nincs-e beragadva, valamint így eltávolíthatók az esetleges vízkőlerakódások is.
  11. Ha a túlnyomás ellen védő biztonsági berendezésből a vízmelegítési szakaszban víz szivárog, az normális jelenség. Ezért az ürítő nyílást mindig nyitva kell hagyni, és egy folyamatosan lejtő csőhöz kell csatlakoztatni, és egy jégmentes helyre kell elvezetni.
  12. Ha a berendezést hosszabb ideig nem használja, és a berendezés egy fagynak kitett helyiségbe van felszerelve, válassza le az elektromos hálózatról.
  13. Az 50° feletti víz adagolása a használt csapokhoz azonnali súlyos sérülést okozhat. Gyermekek, fogyatékkal élők és idősek fokozottabban ki vannak téve ennek a veszélynek. Éppen ezért javasoljuk hőkeverő termosztát szelep használatát a berendezés piros körrel jelzett vízkimeneti csövére erősítve.
  14. A berendezéshez ne érjen és ne legyen a közelében gyúlékony anyag.
  15. Ne álljon a készülék alá, és ne helyezzen oda semmilyen olyan tárgyat, amely az esetleges vízszivárgástól károsodhat.

  TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK

  A műszaki jellemzőkre vonatkozóan tanulmányozza az adattáblán lévő adatokat (a víz bevezető és víz kivezető csövek mellett lévő címke).

  1. Táblázat - Termék Információk

  Termékskála

  50

  80

  100

  Súly (kg)

  17

  22

  26

  Telepítés

  Függőleges

  Függőleges

  Függőleges

  Modell

  Tanulmányozza az adattáblát

  SMART

  Qelec (kWh)

  6,893

  7,323

  7,455

  Qelec, week, smart (kWh)

  24,558

  25,435

  26,002

  Qelec, week (kWh)

  29,678

  32,942

  33,778

  Terhelési profil

  M

  M

  M

  Lwa

  15 dB

  wh

  40,0%

  40,0%

  40,0%

  V40 (L)

  65

  92

  130

  Kapacitás (l)

  49

  75

  95

  Az energia adatok és a Termék Adattáblán lévő további adatok (A Melléklet, mely szerves része a kézikönyvnek) meghatározása a 812/2013 éa 814/2013 EZ Irányelvek alapján történt.

  A címke és megfelelő adattábla nélküli termékek vízmelegítő és napelemes berendezések együttesének esetében a 812/2013 szabályozás szerint nem alkalmazhatók ezeknek az együtteseknek a gyártásakor.

  A készülék egy olyan smart funkcióval is rendelkezik, amely a fogyasztást a felhasználói igényeknek megfelelően alakítja. A megfelelő használat esetén, a készülék napi fogyasztása ”Qelec*(Qelec,week,smart/Qelec,week)” kisebb, mint egy smart funkcióval nem rendelkező egyenértékű készüléké”.

  Ez a berendezés megfelel az IEC 60335-1; IEC 60335-2-21 nemzetközi elektromos biztonsági szabványoknak. A gépen elhelyezett CE jelölés tanúsítja az alábbi közösségi irányelveknek való megfelelőséget, mely megfelel a lényegi követelményeknek:

  Ez a termék megfelel a REACH (Kémiai anyagok Regisztrációja, Kifejlesztése, Autorizációja és Restrikciója) szabályozásnak.

  A jelzett adatok és jellemzők nem kötelezik a Gyártó céget. A Gyártó cég fenntartja a jogot a szükségesnek tartott módosítások módosítások vagy csere elvégzésére előzetes értesítés nélkül.

  Ez a termék megfelel az irányelv WEEE 2012/19/EU.

  Az áthúzott szemeteskonténer a berendezésen vagy a csomagoláson azt jelzi, hogy a terméket élettartama végén más hulladékoktól elkülönülten kell gyűjteni. A felhasználó éppen ezért köteles a berendezést élettartam végén az elektrotechnikai és elektronikus hulladékok megfelelő szelektív gyűjtőközpontjába szállítani.

  Egyéb lehetőségként a berendezés átadható ártalmatlanításra a viszonteladónak, egy másik, ugyanolyan típusú új berendezés vásárlásakor. A legalább 400 m2 értékesítési területtel rendelkező elektronikus termékek viszonteladójánál, lehetőség van térítésmentesen, vásárlási kötelezettség nélkül a 25 cm-nél kisebb átmérőjű elektronikus termékek ártalmatlanítására. Az újrahasznosításra, kezelésre és környezetkímélő ártalmatlanításra küldött berendezés újabb indításához szükséges megfelelő szelektív gyűjtésnek szerepe van a környezetet és az egészséget érő negatív hatások kiküszöbölésében, valamint elősegíti a berendezést alkotó anyagok újbóli alkalmazását és/vagy újrahasznosítását.


  Ha villanybojler javítására, vízkőtelenítésére vagy cseréjére van szüksége akkor az árainkról ide kattintva találhat bővebb információt vagy hívjon.

  06 70 234-68-08

  Szabó Ferenc
  villanybojler szerelő
  tel.:
  e-mail:
  adószám:
  59402703-1-43

  Bojler szerelő értékelése
  4.6 / 5 (19 szavazat)


  Bojler javítás árak A bojler vízkőtelenítéséről